Уједињена Србија > Волонтерски програм

Волонтерски програм

Волонтерски клуб „Уједињене Србије“ чине претежно средњошколци и студенти али не постоји старосно нити било какво друго ограничење. Спектар волонтерских активности је широк колико и спектар активности саме организације.

Волонтерски рад у „Уједињеној Србији“ пружа Вам могућности:

 • бављења друштвено корисним радом,
 • активног учешћа у мењању и побољшању локалне заједнице и друштва,
 • активног учешћа у решавању проблема угрожених група и других друштвених проблема,
 • стицање едукације,
 • обављање студентске праксе,
 • стицање пријатеља, али и пословних контаката,
 • могућност учешћа у креативном и научно образовном раду…

… и још много тога!

Вредности волонтеризма у „Уједињеној Србији“ су:

 • Солидарност – свест о потреби узајамне одговорности ради остваривања праведнијих односа међу људима.
 • Толеранција – прихватање ставова и схватања других, без обавезног слагања са тим
 • Равноправност – једнака права и могућности за свакога без обзира на пол, старост, расу, образовање, националност, друштвени статус, политичке и религијске ставове…
 • Тежња ка промени животних образаца понашања и њихово усклађивање са основним принципима одрживог развоја, брига о заједници
 • Мир и ненасиље – основни принципи размишљања и понашања

Области могућег волонтирања:

Конкретна подршка угроженој популацији: радионичарски рад, прикупљање хуманитарне помоћи, информативна и психолошка подршка, упознавање са институцијама у локалној заједници, едукација и информисање, путовања у области где живи угрожено становништво…

 • Заговарачке активности: кампање(уличне акције, медијске кампање и сл.), конференције, консултативни процеси (састанци)
 • Програми за младе: радионице, рад и укључивање у писању пројеката који би се тицали свега онога за шта се организација залаже
 • Административна и логистичка подршка реализацији пројеката: писање уговора, контактирање учесника/ца активности, подршка раду финансијској и административној служби.

Активности подршке функционисању организације: прикупљање информација о активностима „Уједињене Србије“ и редовно ажурирање wеb site-а; осмишљавање и израда промотивног материјала „Уједињене Србије“; оснаживање и даље развијање волонтерске групе; успостављање сарадње са профитним сектором

Волонтерски пројекти

Ово су нека од искустава волонтера на различитим пројектима:

Психосоцијална подршка угроженима на простору Косова и Метохије

Пројекат је покренут у циљу оснаживања и пружања сваке могуће помоћи угроженима на простору Косова и Метохије, посебно најрањивијих. Пројекат се одвија кроз прикупљање хуманитарне помоћи и одлазак у угрожене делове.

У оквиру овог пројекта задатак волонтера је да, уз координацију „Уједињене Србије“, остваре контакт са породицама које живе у енклавама, кроз интервјуе, и да на тај начин упознају индивидуалне проблеме са којима се свака породица понаособ суочава у свакодневном животу. Волонтерске активности су најчешће везане за рад са децом основношколског и средњошколског узраста, са циљем њихове мотивације као и јачања одговорности за сопствени живот. У том циљу организују се радионице у којима се ради на развијању креативности, потенцијала и способности ове деце.

Семинари

Волонтерски рад у организацији укључује и програме едукације. Ови семинари углавном имају за циљ едукацију младих волонтера и упознавање са проблемима угрожених на Косову и Метохији као и техникама рада.

Тако је рецимо семинар за волонтере одржан у Београду од 12. до 17. јула 2010. године, где је прикупљено око 100 младих средњошколаца и студената из целе Србије. Они су стицали волонтерске вештине и учили како пружати подршку вршњацима и осталима као и како волонтеризам препознати као сопствену добробит. На овај начин волонтерски тим „Уједињене Србије“ увећан је и проширен не само на Београд већ и на целу Србију.

Учествовање на конкурсу „Косово и Метохија је душа Србије“

Већ две године за редом отворена је могућност средњошколцима из читавог региона да се опробају у свом литерарном стваралаштву. У оквиру овог пројекта, средњошколци шаљу своје радове на тему „Косово и Метохија је душа Србије“ а најбољих 105 ученика буде награђено петодневним семинаром који је изазов како за њих, тако и за волонтере који већ раде у оквиру организације а исто тако и за предаваче (професоре, предузетнике…), јер сви имају једно за циљ, да се за пет дана научи нешто, стекну нова искуства, контакти, пријатељи. Поред овога, у оквиру волонтерских активности спадају и многобројна путовања по Србији, бившим југословенским републикама, иностранству…

Еко експедиција

У току је покретање пројекта Еко експедиција која има за циљ давање значаја екологији и уопште, заштити животне средине (едукација младих и рад на терену).

Постоје још многи пројекти на којима волонтер може да се опроба и добије заузврат оно што очекује од самог волонтирања, а оно што је неизоставно то је феноменално дружење кроз које је све лакше и занимљивије радити.

Постани волонтер Уједињене Србије

ujedinjenasrbija.rs